Legal Compliance en matèria laboral, fiscal i penal

El compliance o compliment normatiu és la necessitat d’una empresa d’establir procediments adequats per a garantir que tant directius, empleats i altres agents relacionats compleixin amb la normativa actual. Per a això és necessari identificar i classificar els riscos legals als quals s’enfronten i establir mecanismes de prevenció, gestió, control i reacció.

El compliment normatiu incideix en àrees com la protecció de dades, la informació no financera, secrets empresarials, àmbit penal, laboral, fiscal, comptable, etc., tots ells regulats per diferents lleis i reglaments.

Compliance Penal

A RIBA-VIDAL Abogados oferim assessorament jurídic per a la implementació de Models de Prevenció de Delictes en l’àmbit de l’empresa.

Dissenyem per a cadascun dels nostres clients el seu Model de Prevenció de manera individualitzada, fugint de models estàndards i aplicats a una generalitat de clients.

Apliquem l’experiència obtinguda al llarg de més de vint anys en el camp de la litigació penal per ajudar a fer una concreta valoració de risc, avaluant jurídicament com pot impactar l’activitat de la companyia atenent el contingut jurídic de cada tipus penal i a com és aplicat en el dia a dia pels nostres tribunals.

A RIBA-VIDAL ens encarreguem de:

1. Implementació

Implementem totes aquelles mesures que siguin necessàries per prevenir la comissió de delictes en l'àmbit de l'empresa.

2. Seguimient

A RIBA-VIDAL Abogados no només implementem el model, sinó que també oferim la possibilitat de mantenir un seguiment del Model implementat, proposant les actualitzacions que siguin necessàries.

3. Assessorament

Ens mantenim en contacte amb el / la Compliance Officer i l'assessorem jurídicament sobre aspectes concrets del Model per millorar-lo, conjugant el seu coneixement sobre l'empresa amb el nostre dia a dia en l'assessorament empresarial i la litigació.

4. Formació

Part del seguiment que oferim inclou la formació continuada tant a directius com a empleats sobre les novetats legislatives que són d'aplicació als seus camps de treball, resolent tots els dubtes necessaris i informem a la companyia sobre les novetats legislatives més rellevants.

Altres àmbits d'actuació

 • Anàlisi i mapa de riscos penals
 • Disseny i implantació de Models de Prevenció de Delictes d’acord amb la ISO 19600, la UNE 19601 i la ISO 3701.
 • Redacció de Política / Controls / Protocols d’actuació de prevenció
 • Seguiment i monitorització de Models de Prevenció de Delictes
 • Disseny del Canal de denúncia
 • Formació presencial i e-learning
 • Assessorament al Compliance Officer o Comitè de compliment
 • Assessorament als òrgans d’administració
 •  
 • Assessorament jurídic
 • Disseny del Welcome pack de l’empresa
 • Formació presencial i e-learning
 • Disseny del Model de Bones Pràctiques Tributàries
 • Codi BPT
 • DAC 6
 • Tax Compliance Officer
 • Redacció de Política / Controls / Protocols d’actuació de prevenció
 • Canal Denúncies
 • Preus de transferència
 • Informació no financera
 • Formació presencial i e-learning
 • Implantació i adequació al Reglament UE 2016/679 i la LO 3/2018 de Protecció de Dades
 • Avaluació de riscos
 • Avaluació d’Impacte de Protecció de Dades
 • DPO
 • Transferència Internacional de Dades
 • Defensa i procediment sancionador
 • Manual operatiu
 • OCI
 • Formació presencial i e-learning
 • Polítiques i procediments
 • Informe expert extern

La Llei 11/2018 d’Informació no financera estableix la necessitat d’incloure l’estat d’informació no financera de la companyia a l’Informe de Gestió o per separat, per a aquells subjectes que legalment es determini.

Aquest informe de gestió haurà de fer esment als riscos, polítiques i resultats de matèries concretes:

 • Qüestions mediambientals
 • Qüestions socials relatives als treballadors
 • Respecte als drets humans
 • Lluita contra la corrupció i el suborn

A RIBA-VIDAL Abogados assessorem jurídicament en l’elaboració de l’Estat d’Informació no financera del nostre client.

Especialistes de la firma

Jorge Ayo Ferrándiz
Jorge Ayo Ferrándiz

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona. Màster en Dret, ISDE.

Idiomes: Anglès, Espanyol i Català

Enviar mail

Genís de Tera Álvarez
Genís de Tera Álvarez

Llicenciat en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona.

Idiomes: Anglès, Espanyol i Català.

Enviar mail

Cristina García Lucero
Cristina García Lucero

Llicenciada en Dret, Universitat Pompeu Fabra. “Premi Extraordinari”, 2001. Màster en Dret Tributari.

Idiomes: Anglès, Espanyol i Català

Enviar mail

Javier Ros García
Javier Ros García

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona. Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals.

Idiomes: Anglès, Espanyol i Català

Enviar mail

Juan Carlos Angulo Valdearenas
Juan Carlos Angulo Valdearenas

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona. Màster en Corporate Finance & Law, ESADE.

Idiomes: Anglès, Espanyol i Català

Enviar mail

Manuela Hock Medina
Manuela Hock Medina

Graduada en Dret, Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional, Universitat de Barcelona. Màster Universitari en Integració Europea, UAB. Màster Universitari en Advocacia, UPF-Barcelona School of Management.

Idiomes: Francès, Anglès, Espanyol i Català

Enviar mail

Scroll to Top