Sobre nosaltes

La nostra història

RIBA-VIDAL Abogados neix el 1991 amb vocació d’assistència legal a empresaris, consellers i directius en l’àmbit dels negocis.

El nou projecte de creació de la nostra firma va tenir com a element central l’especialització en l’àrea de litigació. Des de llavors, RIBA-VIDAL Abogados ha seguit un creixement constant en totes les àrees de l’assessorament legal, però tenint sempre com key bussiness el litigi, el plet en tots els ordres jurisdiccionals.

A dia d’avui, el nostre equip està format per 25 advocats, repartits entre les oficines de Madrid i Barcelona, gran part dels quals ha desenvolupat íntegrament la seva carrera professional al despatx, però sempre lligats a la docència i a la formació.

El perfil de la firma

El nostre bufet es caracteritza per desenvolupar els nostres serveis sobre la base dels següents principis:

Professionalitat | "Treballar més també significa treballar millor"

Els nostres professionals, en permanent formació i autèntics especialistes en les seves disciplines, sovint treballen en diferents àrees per tal d'aconseguir una visió més completa i global de les qüestions que pugui plantejar el client

Independència | "Només ens devem al client"

Les nostres decisions es basen sempre en el nostre propi criteri. No pertanyem a cap estructura d'àmbit nacional o internacional que pugui condicionar la nostra actuació.

Proximitat | "Tractem el client com un amic"

Basem la nostra relació en la confiança i en la vinculació personal amb els nostres clients.

Col·laboració | "Qui creu saber-ho tot, no sap res"

L'exigència de professionalitat ens porta, sovint, a col·laborar amb especialistes externs que ens ajuden a formar l'opinió més encertada.

Treball en equip | "La unió fa la força"

Treballar en equip enriqueix el procés i potencia els resultats.

Respecte | "El respecte és la base de l'entesa"

El respecte a la part contrària és una màxima de tots els nostres professionals.

Innovació | "Només la creativitat ens allunya de la mediocritat"

Assessorar és, sens dubte, innovar. Sobre la base de l’experiència es construeix la solució de futur.

Confidencialitat | "Els nostres clients no coneixen als nostres clients"

És un principi bàsic de la nostra actuació: la informació sobre els nostres clients no creua mai les portes del nostre despatx.

Rapidesa | "El nostre client és l'únic amo del seu temps"

En el món en què vivim, una resposta que no és ràpida no és la millor resposta.

Pragmatisme | "Primer viure, després filosofar"

La millor solució és la que es pugui executar a satisfacció.

Recerca de la justícia | Hi ha alguna cosa més?

Scroll to Top