Sobre nosaltes

La nostra història

RIBA-VIDAL Abogados neix el 1991 amb vocació d’assistència legal a empresaris, consellers i directius en l’àmbit dels negocis.

El nou projecte de creació de la nostra firma va tenir com a element central l’especialització en l’àrea de litigació. Des de llavors, RIBA-VIDAL Abogados ha seguit un creixement constant en totes les àrees de l’assessorament legal, però tenint sempre com key bussiness el litigi, el plet en tots els ordres jurisdiccionals, desenvolupant una metodologia al voltant d’un concepte de nou encuny: LA INTEL·LIGÈNCIA PROCESSAL.

A dia d’avui, el nostre equip està format per 25 advocats, repartits entre les oficines de Madrid i Barcelona, gran part dels quals ha desenvolupat íntegrament la seva carrera professional al despatx, però sempre lligats a la docència i a la formació.

El perfil de la firma

El nostre bufet es caracteritza per desenvolupar els nostres serveis sobre la base dels següents principis:

Professionalitat | "Treballar més també significa treballar millor"

Els nostres professionals, en permanent formació i autèntics especialistes en les seves disciplines, sovint treballen en diferents àrees per tal d'aconseguir una visió més completa i global de les qüestions que pugui plantejar el client

Independència | "Només ens devem al client"

Les nostres decisions es basen sempre en el nostre propi criteri. No pertanyem a cap estructura d'àmbit nacional o internacional que pugui condicionar la nostra actuació.

Proximitat | "Tractem el client com un amic"

Basem la nostra relació en la confiança i en la vinculació personal amb els nostres clients.

Col·laboració | "Qui creu saber-ho tot, no sap res"

L'exigència de professionalitat ens porta, sovint, a col·laborar amb especialistes externs que ens ajuden a formar l'opinió més encertada.

Treball en equip | "La unió fa la força"

Treballar en equip enriqueix el procés i potencia els resultats.

Respecte | "El respecte és la base de l'entesa"

El respecte a la part contrària és una màxima de tots els nostres professionals.

Innovació | "Només la creativitat ens allunya de la mediocritat"

Assessorar és, sens dubte, innovar. Sobre la base de l’experiència es construeix la solució de futur.

Confidencialitat | "Els nostres clients no coneixen als nostres clients"

És un principi bàsic de la nostra actuació: la informació sobre els nostres clients no creua mai les portes del nostre despatx.

Rapidesa | "El nostre client és l'únic amo del seu temps"

En el món en què vivim, una resposta que no és ràpida no és la millor resposta.

Pragmatisme | "Primer viure, després filosofar"

La millor solució és la que es pugui executar a satisfacció.

Recerca de la justícia | Hi ha alguna cosa més?

Scroll to Top