Guia apoderament APUD acta en línia

Als efectes que en endavant puguin atorgar els poders per a plets d’una forma àgil, sense necessitat d’acudir al notari, i sense assumir cap cost, us adjuntem una guia que hem confeccionat, en què s’explica pas per pas, com atorgar els poders per a plets a favor d’advocats i procuradors, a través del portal de sedejudicial.

Scroll to Top