Gestió integral del conflicte

A RIBA-VIDAL Advocats gestionem de manera global qualsevol tipus de conflicte, incloent:

Assessoria preventiva y solució negociada

Detecció de riscos. Creació d’estructures de protecció. Acords transaccionals prelitigiosos.

Arbitratge

Intervenció a procediments d’arbitratge, de dret o de equitat, en defensa dels interessos del client. Actuació como a àrbitres.

Litigi

Defensa dels interessos del client a tots els àmbits jurisdiccionals (civil, penal, social, contenciós-administratiu). Defensa de interessos davant del Tribunal Constitucional y els Tribunals Internacionals.

Especialistes de la firma

Jose Riba Vidal
Jose Riba Vidal

Licenciado en Derecho, Universitat Autònoma de Barcelona.“Premio extraordinario”, 1982.

Profesor Asociado de Derecho Procesal, Universitat Pompeu Fabra.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Jorge Ayo Ferrándiz
Jorge Ayo Ferrándiz

Licenciado en Derecho, Universitat de Barcelona. Máster en Derecho, ISDE.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Ramón Molías Sentís
Ramón Molías Sentís

Licenciado en Derecho, Universitat Autònoma de Barcelona.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Genís de Tera Álvarez
Genís de Tera Álvarez

Licenciado en Derecho, Universitat Autònoma de Barcelona.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán.

Enviar mail

Rafael Raya Manresa
Rafael Raya Manresa

Licenciado en Derecho, Universitat de Barcelona. Máster en Derecho, ISDE. Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Juan Carlos Angulo Valdearenas
Juan Carlos Angulo Valdearenas

Licenciado en Derecho, Universitat de Barcelona. Máster en Corporate Finance & Law, ESADE

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Estela Yélamos Bayarri
Estela Yélamos Bayarri

Licenciada en Derecho, Universitat Pompeu Fabra. Doctora en Derecho. Profesora Asociada de Derecho Procesal, Universitat Pompeu Fabra.

Idiomas: Inglés, Italiano, Español y Catalán

Enviar mail

Núria Riba Otaola
Núria Riba Otaola

Licenciada en Derecho, Universitat Autònoma de Barcelona.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Mark Prats Sancho
Mark Prats Sancho

Graduado en Derecho. Universitat Autònoma de Barcelona. Máster Universitario en Abogacía, UPF- Barcelona School of Management.

Idiomas: Inglés, Español y Catalán

Enviar mail

Scroll to Top